Foto's fra Etape 2

Bakken og sø i dalen

Bakken og sø i dalen

perspektiv etape 2 ny

perspektiv etape 2 ny

etape 2 syddelen

etape 2 syddelen

Sø kig

Sø kig

etape 2 udstykningen ned mod dalen

etape 2 udstykningen ned mod dalen

Visualisering

Visualisering

Udstykning rundt om fredet areal

Udstykning rundt om fredet areal

Panorama

Panorama

Udstykningen tæt på

Udstykningen tæt på

Mastrup søen i dalen

Mastrup søen i dalen

© 2017 Anders Rye-Andersen