Foto's fra Etape 1

Udsigt fra hus i etape 1

Udsigt fra hus i etape 1

De første huse tager form i etape 1

De første huse tager form i etape 1

Udstykningen med visualisering.jpg

Udstykningen med visualisering.jpg

Fredningsvirklen fra gravhøjen ses nederst til højre. Til venstre ses den fredede dal.

Oversigtsperspektiv

Oversigtsperspektiv

Udstykning rundt om fredet areal

Udstykning rundt om fredet areal

Højdekurver

Højdekurver

© 2017 Anders Rye-Andersen